• Więcej łóżek, krótszy czas oczekiwania na miejsce i nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny podniosą komfort opieki w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie i przełożą się na zwiększenie możliwości placówki. Inwestycje powstaną dzięki blisko 4 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jakie otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum. To tylko jedna z kilku tego typu placówek, która otrzyma wsparcie unijne.

  • Sztuka promocji

    20.01.2017

    Ukazał się poradnik poświęcony prowadzeniu działań promocyjnych pt. „Sztuka promocji”. zapraszamy do lektury.

  • Ukazał się nowy numer Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Zapraszamy do lektury e-wydania magazynu.

  • Autobusy dla Szczecina, nowoczesna pętla autobusowa dla Polic - to kolejne dwie inwestycje komunikacyjne w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, które wesprą unijne dotacje. Oba przedsięwzięcia mają poprawić warunki dla podróżujących. Na realizację zadań samorządy otrzymają ponad 16 mln zł. Fundusze zagwarantują umowy, które marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał podczas konferencji prasowej, we wtorek, 27 grudnia 2016 roku.

  • Trasy samochodowe i ścieżki rowerowe – to jedne z priorytetów komunikacyjnych dla gmin i władz samorządu województwa w perspektywie 2014-2020. Modernizacja dróg jeszcze bardziej poprawi skomunikowanie w regionie, a nowe ciągi rowerowe mają stać się produktem turystycznym Pomorza Zachodniego. W środę, 21 grudnia br., marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał porozumienia drogowe i rowerowe z zachodniopomorskimi samorządami.