• Ukazał się nowy numer Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Zapraszamy do lektury e-wydania magazynu

  • Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu zostanie zmodernizowana, rozbudowana i dostosowana do unijnych wymogów. Wartość inwestycji wyniesie blisko 4,8 mln zł. 85% tej kwoty to dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W środę, 13 marca 2019 r. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisał umowę gwarantującą przekazanie dotacji. Ale to nie jedyne dobre wiadomości.

  • Innowacje, ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili propozycje kształtu Polityki Spójności na lata 2021-27. Na inwestycje w Polsce ma trafić blisko 100 mld euro, ale wkład unijny będzie niższy niż dotychczas. W ocenie marszałka Olgierda Geblewicza, prezesa Związku Województw RP większe znaczenie mają czekające regiony negocjacje Regionalnych Programów Operacyjnych, które służą mieszkańcom województw.

  • Jak dawni rybacy szykowali się do połowów, jak żyli, jak wędzili ryby? To tylko namiastka tego co szykują Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego z Niechorza. Tuż obok latarni morskiej i zaledwie pół kilometra od plaży stanie zrekonstruowana historyczna wieś rybacka, Park Etnograficzny z prawdziwego zdarzenia. Umowę na wsparcie inwestycji kwotą prawie 2,5 mln zł podpisali marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa.

  • Takie miejsca przyciągają najmłodszych i ich rodziców, służą integracji z rówieśnikami, aktywności fizycznej i dobrej zabawie. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisał z Gminą Karlino wartą blisko 1,9 mln zł umowę wsparcia środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na restaurację zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie.

Zakończone nabory

Szkolenia