• Ukazał się nowy numer Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  Zapraszamy do lektury e-wydania magazynu.

  • Autobusy dla Szczecina, nowoczesna pętla autobusowa dla Polic - to kolejne dwie inwestycje komunikacyjne w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, które wesprą unijne dotacje. Oba przedsięwzięcia mają poprawić warunki dla podróżujących. Na realizację zadań samorządy otrzymają ponad 16 mln zł. Fundusze zagwarantują umowy, które marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał podczas konferencji prasowej, we wtorek, 27 grudnia 2016 roku.

  • Trasy samochodowe i ścieżki rowerowe – to jedne z priorytetów komunikacyjnych dla gmin i władz samorządu województwa w perspektywie 2014-2020. Modernizacja dróg jeszcze bardziej poprawi skomunikowanie w regionie, a nowe ciągi rowerowe mają stać się produktem turystycznym Pomorza Zachodniego. W środę, 21 grudnia br., marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał porozumienia drogowe i rowerowe z zachodniopomorskimi samorządami.

  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego i związana z tym poprawa bezpieczeństwa oraz większy komfort życia to główne zmiany, które przyniesie obejście drogowe miejscowości Dobra, w powiecie łobeskim. Obwodnicę otwarto uroczyście w piątek 16 grudnia br., a w spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

  • Polityka Spójności jako narzędzie niwelowania dysproporcji rozwojowych między regionami jest gwarantem pełnej realizacji idei wspólnego rynku oraz fundamentem konkurencyjności UE. Kontynuacji tak rozumianej Polityki Spójności, obejmującej wszystkie europejskie regiony, oczekują polskie województwa, które pod koniec listopada br. przyjęły Stanowisko w tej istotnej dla przyszłości całej UE sprawie.

Szkolenia