• Od 18 do 21 maja beneficjenci środków unijnych otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim. Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu.

  • Nietypowy pomysł na rozwój turystyki ma Gmina Świeszyno. Na jej terenie powstanie Szlak Elektrowni Wodnych. Infrastruktura kajakowa otrzyma fundusze z Programu Regionalnego. Umowę, na mocy której środki trafią do beneficjenta, podpisali wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz wójt Ewa Korczak. Uroczystość odbyła się w środę, 10 maja 2017 roku w Świeszynie.

  • Wody Jeziora Szczucze zostaną zagospodarowane dla potrzeb rekreacyjnych i turystycznych. Realizacja projektu władz Golczewa pozwoli na powstanie szlaku kajakowego wokół akwenu. Inwestycja otrzyma wsparcie ze środków Programu Regionalnego. Podpisanie umowy z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza oraz burmistrza Andrzeja Danieluka odbyło się w środę, 10 maja 2017 roku w Szczecinie.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, wraz z Ministerstwem Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”

  • Ponad 30 mln zł z Programu Regionalnego trafi do Gminy Miasto Szczecin. Fundusze pomogą w budowie w stolicy Pomorza Zachodniego nowego odcinka trasy rowerowej, powstaniu punktów postojowych dla kajaków na Jeziorze Dąbie Małe oraz w zakupie nowoczesnego taboru autobusowego. Umowy, na mocy których środki pomogą w realizacji inwestycji, podpisali w piątek, 5 maja 2017 roku marszałek Olgierd Geblewicz i prezydent Piotr Krzystek.