• Ministerstwo Rozwoju wspólnie z TVP rozpoczyna realizację cyklu 12 audycji pod tytułem "Fundusze Europejskie - jak to działa?" W programie odpowiemy na pytania jak Fundusze Europejskie mogą wpłynąć na nasz kraj i gospodarkę, a także jak skorzystać z różnych form dofinansowania?

  • Kilka tysięcy elementów małej infrastruktury, w tym ławeczki, kosze, tablice informacyjne, a nawet wieże widokowe mają powstać na terenach wszystkich parków krajobrazowych Pomorza Zachodniego. To turystyczne przedsięwzięcie będzie kontynuacją pierwszego etapu projektu realizowanego w poprzedniej perspektywie unijnej. W czwartek, 16 czerwca 2016 roku, w obecności wicemarszałka województwa Jarosława Rzepy podpisano w Szczecinie umowy partnerskie z przedstawicielami jednostek, które będą zaangażowane w drugi etap prac.

  • Samorządowcy z gmin i powiatów z centralnej części Pomorza Zachodniego oraz władze regionu reprezentowane przez wicemarszałka województwa Jarosława Rzepę oraz członek Zarządu Annę Mieczkowską podpisali 6 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim ostatnią umowę Kontraktu Samorządowego. Koncepcja „Strefa Centralna” obejmuje największe terytorium spośród złożonych w konkursie kontraktów. Jako jedyna realizowana będzie nie tylko przez samorządy gminne i powiatowe, ale również zakłada aktywny udział partnera spoza sektora finansów publicznych.

  • Samorządowcy z gmin i powiatów z południowo-zachodniej części Pomorza Zachodniego podpisali umowy Kontraktów Samorządowych: „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru „Pyrzyce +” oraz „Lider Pojezierzy”. Dzięki nim JST, które wspólnie opracowały koncepcje będą mogły pozyskać milionowe wsparcie ze  środków Programu Regionalnego na realizację progospodarczych i infrastrukturalnych inwestycji. W czwartek, 2 czerwca 2016 r., umowy ze strony Województwa Zachodniopomorskiego podpisali marszałek Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą.

  • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach wstępnej listy przedsięwzięć, planowanych do umieszczenia na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw. Przedsięwzięcia wpisane na Listę, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zostaną objęte Kontraktem Terytorialnym oraz będą mogły otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R.

Szkolenia