• Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na dwóch odcinkach: Brzózki-Trzebież i odcinku przechodzącym przez Warnołękę.  W piątek, 10 sierpnia br., ZZDW przekazał plac budowy wykonawcy. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Inwestycja będzie realizowana ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego. To nie jedyna dobra wiadomość transportowa dla ziemi polickiej.

  • Pomoc rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej to główne założenie realizowanego przez Urząd Marszałkowski wraz z partnerami projektu „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. W jego ramach organizowane są turnusy oraz specjalne zajęcia dla rodzin. W piątek, 10 sierpnia 2018 r. członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska wraz z dyrektor ROPS Dorotą Rybarską-Jarosz spotkała się w Koszalinie z rodzinami objętymi wsparciem.

  • Konkurs dla przedsiębiorców, w którym liczy się wizja i pomysł na biznes… Unikalna giełda lokalnych firm… Interaktywna gra, w której mieszkańcy głosują na swoich faworytów… W ten innowacyjny sposób Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego promuje nasz region. Wystartowała kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”.

  • Ponad 2,1 tys. uczniów szkół zawodowych weźmie udział w stażach i praktykach u pracodawcy, a 38 szkół i placówek wyposaży pracownie w sprzęt odzwierciedlający prawdziwe warunki pracy. Powstanie też 6 klas patronackich. Rozstrzygnięto konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego wspierający szkolnictwo zawodowe. Zainteresowanie było tak duże, że przeznaczono na ten cel dodatkowe środki. – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w działaniu 8.6 o ponad 21,8 mln zł. Wszystkie pozytywnie ocenione projekty spełniały kryteria i odpowiadały na aktualne potrzeby rynku pracy. Dzięki dofinansowaniu ponad 8,3 tys. osób zostanie objętych wsparciem – wyjaśnia zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

  • Kolejny istotny układ ulic w Kołobrzegu został przebudowany. Z zastrzykiem unijnej gotówki z RPO WZ 2014-2020 zmodernizowano ulicę Towarową oraz odcinek ulicy Zdrojowej. Oficjalne zakończenie inwestycji odbyło się w czwartek, 26 lipca 2018 roku. W uroczystości udział wzięła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i prezydent miasta Janusz Gromek.

Szkolenia