• Zmieni oblicze szczecińskiej Łasztowni i zaznaczy związek z morzem Pomorza Zachodniego. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie tworzy się! W poniedziałek 7 października odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek oraz podpisanie aktu erekcyjnego.

     

  • Potrzeba jeszcze lepszych kierunków kształcenia, lepszej jakości i efektywności, bo tylko tak można przekonać młodych ludzi, by swoją przyszłość oparli o konkretny fach i wybrali szkolnictwo zawodowe. O wyzwaniach, o tym jak pomagać uczniom, pracodawcom i nauczycielom, jak zmieniać kształcenie zawodowe w regionie, dyskutowano podczas debaty „Zachodniopomorskie szkolnictwo zawodowe wyzwaniem XXI wieku”, zorganizowanej w Szczecinie przez Urząd Marszałkowski.

  • Białogard otrzyma blisko 2,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na termomodernizację tamtejszego urzędu miasta. W piątek, 4 października, wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Emilia Bury podpisali umowę dotacyjną.

  • Bez wysokiej jakości edukacji nie ma możliwości rozwoju gospodarczego, ale i lepszych warunków życia dla mieszkańców. Aż 15 samorządów i blisko 4,5 tysiąca dzieci skorzysta na kompleksowym programie nauczania w ramach projektu „Fabryka kompetencji kluczowych”. Umowę wsparcia środkami z Programu Regionalnego podpisali Marszałek Olgierd Geblewicz i Prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

  • Gmina Police nie ustaje w inwestycjach poprawiających stan infrastruktury komunikacyjnej. Do dalszych pozytywnych zmian wykorzysta unijne wsparcie Programu Regionalnego. Środki polickiemu samorządowi przyznał Urząd Marszałkowski. Zostaną one wykorzystane na budowę ścieżki rowerowej z osiedla Jasienica do Niekłończycy oraz budowę węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego. Umowy na wsparcie obu inwestycji podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Władysław Diakun.

Wiadomości

Nowe nabory

RPO 4.9
RPO 8.1

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

planowany
od 06.11.2019 do 03.12.2019
RPO 3.6

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

planowany
od 31.10.2019 do 20.12.2019
RPO 1.5
RPO 1.8
RPO 1.7

Szkolenia

Łączna wartość projektów:
1 381 427 242.53
pln
Wydatki kwalifikowalne:
1 227 477 438.83
pln
Dofinansowanie:
957 407 451.69
pln

Sukcesy projektów

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój.
Dofinansowanie z EU:
5 694 999.99
pln
Wartość projektu:
6 800 000.00
pln

Zobacz projekt