• Pierwsze środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 trafią do przedsiębiorców. Na wdrożenie innowacyjnych technologii, a przede wszystkim utworzenie w regionie kilkuset nowych miejsc pracy otrzymają oni blisko 65 mln zł. Pierwsze dwie umowy gwarantujące unijne wsparcie podpisał w czwartek, 11 sierpnia br., marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

  • Stworzyłeś własny biznes lub zrealizowałeś ciekawy pomysł dzięki Funduszom Europejskim? Czas pokazać go światu w naszym konkursie i… przy okazji wygrać nagrody, które jeszcze bardziej go nakręcą!

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje iż przygotowana została propozycja opisu wymagań dot. szczegółowych zasad wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim.

  • Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w konsultacjach założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Bezpośredni głos mieszkańców, którzy poruszają się zarówno pieszo jak i rowerem, samochodem czy komunikacją publiczną jest bardzo cenny w procesie tworzenia dokumentu.

  • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ). Celem konsultacji jest pozyskanie uwag i opinii od szerokiego grona partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie zgodności działań podejmowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w obszarze rozwoju innowacji z potrzebami regionalnej gospodarki.

Szkolenia