• Blisko 400 mln zł poprzez instrumenty zwrotne czyli np. pożyczki trafi do zachodniopomorskich przedsiębiorców w ramach JEREMIE 2, czyli inicjatywy służącej rozwijaniu regionalnej gospodarki. Mocno oczekiwaną na rynku nowością będą m.in. pożyczki na założenie własnej firmy. Do kolejnych pośredników finansowych trafiło prawie 30 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Te pieniądze już za chwilę będzie można ściągnąć z rynku by rozwijać własny biznes.

  • Mieszkańcy Barwic będą mieli łatwiejszy dojazd do pracy czy szkoły, a przedsiębiorcy z pobliskiego Szczecinka zyskają mobilniejszych pracowników. Szerokie korzyści z inwestycji to domena Kontraktów Samorządowych. Dzięki temu mechanizmowi Barwice doczekają się nowoczesnej pętli autobusowej. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podpisał mowę na dofinansowanie środkami z RPO WZ 2014-2020 inwestycji w Barwicach, a także inwestycji w Szczecinku, która pozwoli na ocieplenie tamtejszych budynków mieszkalnych.

  • Tydzień Regionów i Miast w Europejskim Komitecie Regionów był okazją do dyskusji o Polityce Spójności - jednym z najważniejszych instrumentów dla europejskich regionów i tym co go czeka po 2020 r. Zdaniem marszałka Olgierda Geblewicz, który reprezentował polskie samorządy, kluczem do myślenia o efektywnym zarządzaniu unijną Polityką powinno być czytelne podzielenie kompetencji i zadań. Geblewicz podpisał się pod Sojuszem Spójności, który lobbuje na rzecz tego instrumentu.

  • Podmiotowy System Finansowania (PSF) usług rozwojowych to sposób dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oparty na podejściu popytowym. Wdrażany jest w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  • Z dotacją unijną z Urzędu Marszałkowskiego starostwo powiatowe w Szczecinku przebuduje ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej na odcinku DK 11 Żółtnica-Omulna. Stanie się to najpóźniej do grudnia 2019 roku. Umowę na mocy, której wsparcie trafi na Ziemię Szczecinecką podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj i wicestarosta szczecinecki Marek Kotschy.