• Stawiam na rozwój

    25.10.2016

    Skończyłam kurs i jestem grafikiem. Sprawdź, jak osoby młode mogą skorzystać z Funduszy Europejskich.

  • Fabryka innowacyjnych parkingów systemowych i fabryka innowacyjnych chusteczek nawilżających – te dwie inwestycje dadzą blisko 100 nowych miejsc pracy w gminach Drawsko Pomorskie i Wałcz. Na wzmocnienie potencjału gospodarczego pracuje również gmina Gryfice, która rozbuduje tereny inwestycyjne. Marszałek Olgeird Geblewicz podpisał umowy wsparcia tych przedsięwzięć środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

  • Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odebrał ją z rąk Jiříego Buriánka, sekretarza generalnego Europejskiego Komitetu Regionów. Nagroda przyznawana jest najbardziej kreatywnym i wpływowym kampaniom realizującym priorytety komunikacyjne UE, prowadzonym przez jednostki administracji publicznej. Doceniono skalę oraz efekty akcji. Podkreślono również bardzo duży zasięg medialny wydarzenia. 

  • Zabezpieczyliśmy środki, podpisaliśmy dziś umowę z projektantem, zacieśniamy współpracę z uczelniami – mówi marszałek Olgierd Geblewicz o pracach nad Centrum Nauki w Szczecinie. W piątek 21 października w Szczecinie marszałek oraz rektorzy sześciu zachodniopomorskich uczelni podpisali list intencyjny o współpracy w ramach tego projektu. Tuż przed konferencją podpisana została także umowa na wykonanie dokumentacji projektowej CN wraz z pozwoleniem na budowę.

  • Powodzie, osuwiska, pożary lasów, zamiecie śnieżne, wichury – podczas takich zjawisk dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Czas decyduje o ludzkim życiu. Dzięki środkom z  Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – Zachodniopomorska Policja i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wzbogacą się m.in. o specjalistyczny sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo w regionie.

Szkolenia