RPO 4.9
RPO 8.1

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

planowany
od 06.11.2019 do 03.12.2019
RPO 3.6

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

planowany
od 31.10.2019 do 20.12.2019
RPO 1.5
RPO 1.8
RPO 1.7
RPO 2.1
RPO 6.6
RPO 4.1

4.1 Dziedzictwo kulturowe

aktualny
od 15.07.2019 do 31.12.2020

Strony