RPO 4.2

4.2 Wzmocnienie instytucji kultury

aktualny
od 19.07.2018 do 31.12.2020
RPO 3.6

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

zakonczony
od 02.07.2018 do 31.08.2018
RPO 1.3

1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej

aktualny
od 07.06.2018 do 16.11.2018

Strony