Dostępne 1211 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 31.1

01.10.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 6.6

27.09.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Próbna ewakuacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej w LPI Koszalin.

27.09.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wydarzenia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wydarzenia

Aktualizacja Strategii ZIT SOM 2018 r. - konsultacje społeczne

24.09.2018 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wydarzenia Szczeciński Obszar Metropolitalny Wydarzenia

Strony