Dostępne 1162 wiadomości ze wszystkich kategorii

Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach

06.08.2018 Szkolenia i konferencje Zmiany terminu Szkolenia i konferencje Zmiany terminu

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 8.6

03.08.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.3

03.08.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

02.08.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.6

24.07.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.6

23.07.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony