Dostępne 1090 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zasady realizacji projektów hybrydowych w ramach Programu Regionalnego

20.05.2018 Instrumenty finansowe Wytyczne programowe

Blisko 16 mln zł na profilaktykę nowotworową

19.05.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Posejdon wyznaczy ekologiczne standardy

19.05.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Kamień pod „Henryka”

18.05.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 6.6

18.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

18.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji

18.05.2018 Rewitalizacja Szkolenia i konferencje Wydarzenia Rewitalizacja Szkolenia i konferencje Wydarzenia

Ogłoszenie naboru wniosku Działanie 6.6 - tryb pozakonkursowy

16.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Świnoujście modernizuje sieć deszczową

16.05.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Strony