Dostępne 1390 wiadomości ze wszystkich kategorii

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

20.03.2019 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Lista projektów w ramach Działania 7.6 - typ 2, skierowanych do II fazy oceny

18.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

12.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakup nieruchomości a limit wydatków w ramach cross-financingu

11.03.2019 Często zadawane pytania Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Często zadawane pytania Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Przyszłość Polityki Spójności po 2021

08.03.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Strony