Dostępne 838 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach Działania 8.6

21.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.2

21.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Publikacja dokumentu Standardy szkoleń i staży w projektach realizowanych w ramach EFS

21.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

18.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Spotkania informacyjne dot. konkursu Human Smart Cities

18.08.2017 Rewitalizacja Szkolenia i konferencje

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 6.5

18.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony