Dostępne 1334 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ważna droga nie tylko dla mieszkańców Ińska

17.01.2019 Wydarzenia Wydarzenia

IX posiedzenie Komitetu Doradczego

16.01.2019 Instrumenty finansowe Komitet doradczy

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 34.0

14.01.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019

14.01.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Wykaz kandydatów na ekspertów

14.01.2019 Nabory ekspertów

Strony