Dostępne 1635 wiadomości ze wszystkich kategorii

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 8.8

15.11.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 8.7

15.11.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 42.0

14.11.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.13

14.11.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Konsultacje – nabór konkursowy w ramach działania 4.9

13.11.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15-tysięczny autobus hybrydowy firmy Volvo trafił do Koszalina

13.11.2019 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Promocja Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Promocja Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Wykaz kandydatów na ekspertów

13.11.2019 Nabory ekspertów

Strony