Dostępne 1635 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.6

04.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 6.8

03.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.1

02.12.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania z w ramach Działania 9.7

29.11.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Harmonogram naborów wniosków na rok 2020

29.11.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Statuetka Regio Stars na Zamku

27.11.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Zmiana Regulaminu naboru dla Działania 2.1

27.11.2019 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (2021-2027)

26.11.2019 Program Regionalny na lata 2021-2027

Lista projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 7.2

26.11.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony