Dostępne 920 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 26.0

19.12.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 7.2

19.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków dla Działania 6.5

18.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

17.12.2017 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 6.8

15.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 7.1, typ 1

15.12.2017 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Strony