Dostępne 1030 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

05.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 8.6

05.04.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Dwie ważne inwestycje drogowe w powiecie polickim

29.03.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Szczecinku.

29.03.2018 Szkolenia i konferencje Szkolenia i konferencje

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 28.0

27.03.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Strony