Dostępne 1090 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 6.6

08.06.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Morskie Centrum Nauki tworzy Uniwersytet!

08.06.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

07.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawo i dokumenty Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawo i dokumenty

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.6

05.06.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 29.0

05.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.6

30.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony