Dostępne 838 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1, typ 2

07.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów pozytywnie ocenionych w I fazie oceny w ramach Działania 7.6, typ 2

06.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Udostępnienie załącznika 7.14 dla Działania 6.4

01.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów skierowanych do II fazy oceny w ramach Działania 7.1, typ 1

31.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 6.6

31.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Nabór wniosków w ramach Działania 6.8

31.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6, typ 1 i 3

31.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 8.10

30.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony