Dostępne 1726 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.7 - zaburzenia słuchu i mowy

17.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Kooperacja nauki i biznesu jest możliwa. ZUT oraz firma Energo-Complex poszerzają i zacieśniają współpracę.

14.02.2020 Inteligentne specjalizacje Wydarzenia Inteligentne specjalizacje Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.7

13.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.1

13.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 8.10

12.02.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian RPO WZ 2014-2020

12.02.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawo i dokumenty Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 43.0

12.02.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Jest przetarg na ważny odcinek DW 111

12.02.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Strony