Dostępne 1211 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 8.3 - aktualizacja w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs

12.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Gmina Sianów stawia na czystą wodę

12.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Ponowne wezwanie do złożenia wniosku w ramach Działania 7.1 - tryb pozakonkursowy

12.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Trasą Pojezierzy Zachodnich do… Barlinka

11.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.3

10.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.5

09.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony