Dostępne 1886 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.6

01.06.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Koszalinie i Pyrzycach w dniu 12.06.2020 r. będą zamknięte.

01.06.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny

Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19

29.05.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19

29.05.2020 Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

27.05.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Strony