W dniu 7 marca 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 356/23 powołał Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony publicznej i niepublicznej (w tym przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb regionalnych oraz organizacji pozarządowych) - razem 44 podmioty.