Dostępne 1635 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny - ocena strategiczna dla Działania 8.10

31.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiana Regulaminu konkursu dla Działania 4.9

30.10.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

XI posiedzenie Komitetu Doradczego

30.10.2019 Instrumenty finansowe Komitet doradczy

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

28.10.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Wyjaśnienia po spotkaniu z dokumentacji konkursowej dla Działania 8.1

28.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej działanie 8.6

25.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Podwójne finansowanie wydatków

25.10.2019 Prawo i dokumenty Prawo i dokumenty

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.6

23.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiana regulaminu naboru w ramach Działania 1.1

22.10.2019 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Strony