Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj rosnąco
Podniesienie konkurencyjności firmy Sup4Nav poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego
Nazwa beneficjenta:

SUP4NAV SP. Z O.O.

149 999.50
Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej Nordsped Sp. z o.o. Sp. K. na rynki Włoch, Szwajcarii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier oraz Rumunii.
Nazwa beneficjenta:

NORDSPED SP. Z O.O. SP. K.

149 982.50
Promocja innowacyjnego produktu firmy ROMEX sp. z o.o. - cysterny do mleka wyposażonej w nowy układ pomiarowy szybkiej wydajności – FS-RX-60 oraz nowy układ rejestracji – poprzez ekspansję na rynki zagraniczne
Nazwa beneficjenta:

ROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

149 982.50
Wsparcie ekspansji Copernicus Sp. z o.o. na rynki zagraniczne poprzez promocję firmy na międzynarodowych wydarzeniach wystawienniczo-targowych
Nazwa beneficjenta:

COPERNICUS SP. Z O.O.

149 937.87
Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez ZODR Barzkowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Barzkowicach.
Nazwa beneficjenta:

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

149 845.35
Ekspansja na nowe rynki zagraniczne jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej EkoWodrol.
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

149 685.00
Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa BISSA Sp. z o.o. w Stargardzie.
Nazwa beneficjenta:

BISSA SP. Z O.O.

149 611.90
Wprowadzenie innowacyjnych produktów w postaci wielobiegunowych magnesów na rynek niemiecki dla branży motoryzacyjnej.
Nazwa beneficjenta:

EVITRON SP. Z O.O.

149 600.00
Budowa potencjału eksportowego InterPlay Piotr Jaroszyński poprzez wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej
Nazwa beneficjenta:

INTERPLAY PIOTR JAROSZYŃSKI

149 345.22
Przygotowanie do prezentacji oferty produktów firmy Gamm-Bud sp.z o.o. podczas imprez targowo-wystawienniczych oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy 1.SVIAZ Telecom 25.04-28.04.2017 w Moskwie Rosja 2.Angacom 2017 30.05-01.06.2017 w Kolonii RFN 3.ECOC 2017 17.06-21.06 2017 w Goeteborgu Szwecja
Nazwa beneficjenta:

GAMM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

149 175.00

Strony