Nazwa beneficjenta

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH


Wartość ogółem:
221 400.00

Wydatki kwalifikowalne:
176 288.65

Dofinansowanie:
149 845.35

w tym UE:
149 845.35

Wkład własny:
71 554.65

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez ZODR Barzkowice poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Barzkowicach.

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł