Nazwa beneficjenta

EVITRON SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
216 480.00

Wydatki kwalifikowalne:
176 000.00

Dofinansowanie:
149 600.00

w tym UE:
149 600.00

Wkład własny:
66 880.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wprowadzenie innowacyjnych produktów w postaci wielobiegunowych magnesów na rynek niemiecki dla branży motoryzacyjnej.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw