Nazwa beneficjenta

BISSA SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
218 612.82

Wydatki kwalifikowalne:
176 014.00

Dofinansowanie:
149 611.90

w tym UE:
149 611.90

Wkład własny:
69 000.92

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa BISSA Sp. z o.o. w Stargardzie.

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł