Nazwa beneficjenta

COPERNICUS SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
216 968.93

Wydatki kwalifikowalne:
176 397.50

Dofinansowanie:
149 937.87

w tym UE:
149 937.87

Wkład własny:
67 031.06

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wsparcie ekspansji Copernicus Sp. z o.o. na rynki zagraniczne poprzez promocję firmy na międzynarodowych wydarzeniach wystawienniczo-targowych

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw