Nazwa beneficjenta

GAMM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
175 500.00

Wydatki kwalifikowalne:
175 500.00

Dofinansowanie:
149 175.00

w tym UE:
149 175.00

Wkład własny:
26 325.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przygotowanie do prezentacji oferty produktów firmy Gamm-Bud sp.z o.o. podczas imprez targowo-wystawienniczych oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy 1.SVIAZ Telecom 25.04-28.04.2017 w Moskwie Rosja 2.Angacom 2017 30.05-01.06.2017 w Kolonii RFN 3.ECOC 2017 17.06-21.06 2017 w Goeteborgu Szwecja

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw