Nazwa beneficjenta

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
186 795.00

Wydatki kwalifikowalne:
176 100.00

Dofinansowanie:
149 685.00

w tym UE:
149 685.00

Wkład własny:
37 110.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Ekspansja na nowe rynki zagraniczne jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej EkoWodrol.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw