Nazwa beneficjenta

SUP4NAV SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
217 058.10

Wydatki kwalifikowalne:
176 470.00

Dofinansowanie:
149 999.50

w tym UE:
149 999.50

Wkład własny:
67 058.60

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności firmy Sup4Nav poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw