Nazwa beneficjenta

INTERPLAY PIOTR JAROSZYŃSKI


Wartość ogółem:
201 172.71

Wydatki kwalifikowalne:
175 700.26

Dofinansowanie:
149 345.22

w tym UE:
149 345.22

Wkład własny:
51 827.49

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa potencjału eksportowego InterPlay Piotr Jaroszyński poprzez wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw