Dostępne 1390 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.3

04.05.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Seminaria poświęcone procedurom ochrony znaków towarowych

02.05.2016 Szkolenia i konferencje Wydarzenia Szkolenia i konferencje Wydarzenia

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego

28.04.2016 Nabory ekspertów Nabory wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.10

27.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.1

27.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 4.6

27.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Komunikat Ministerstwa Rozwoju o zbliżającym się terminie składania wniosków

26.04.2016 Nabory wniosków Wydarzenia Nabory wniosków Wydarzenia

Pozytywne zaopiniowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

26.04.2016 Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 6.5

25.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony