Dostępne 1309 wiadomości ze wszystkich kategorii

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla Działania 6.6

21.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla Działania 8.6

18.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Zgłoś swój projekt unijny do europejskiego konkursu RegioStars 2016!

18.03.2016 Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia

Rewitalizacja szansą dla samorządów

16.03.2016 Wydarzenia Wydarzenia

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 6.5

15.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 6.0

14.03.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Strony