Dostępne 1373 wiadomości ze wszystkich kategorii

Wykaz kandydatów na ekspertów

06.05.2016 Nabory ekspertów

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które rozpoczynają się już w najbliższy czwartek!

05.05.2016 Promocja Programu Regionalnego Promocja Programu Regionalnego

Zasady wydawania opinii w zakresie zgodności wniosków w ramach Działania 3.1 PO WER z RSI WZ na lata 2011-2020

05.05.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.3

04.05.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Seminaria poświęcone procedurom ochrony znaków towarowych

02.05.2016 Szkolenia i konferencje Wydarzenia Szkolenia i konferencje Wydarzenia

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego

28.04.2016 Nabory ekspertów Nabory wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.10

27.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.1

27.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 4.6

27.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Strony