Dostępne 1309 wiadomości ze wszystkich kategorii

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.3

26.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.11

23.02.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zamknięcie naboru dla Działania 7.1

23.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Regulaminach konkursów dla Działań 2.11, 3.3, 3.4 typ 1 i typ 2, 3.5 oraz 3.6

22.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.6

19.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 6.5

19.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru dla Działania 1.5

19.02.2016 Często zadawane pytania Nabory wniosków Często zadawane pytania Nabory wniosków

Wykaz kandydatów na ekspertów

19.02.2016 Nabory ekspertów

Przypomnienie dla beneficjentów o sprawozdaniu z trwałości projektu za 2015 r.

18.02.2016 Program Regionalny na lata 2007-2013 Program Regionalny na lata 2007-2013

Strony