Dostępne 1373 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.1

25.05.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 7.3

23.05.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.10

18.05.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 8.0

16.05.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Szczeciński Obszar Metropolitalny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Kontrakt Samorządowy dla „Metalowej dźwigni regionu” podpisany

14.05.2016 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia

Wykaz kandydatów na ekspertów

11.05.2016 Nabory ekspertów

Aktualizacja wykazu projektów w ramach trybu pozakonkursowego o projekty przewidziane w ramach Strategii ZIT SOM

10.05.2016 Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Skład Komitetu Monitorującego

09.05.2016 Komitet Monitorujacy

Strony