Dostępne 1309 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru dla Działania 1.1

18.02.2016 Często zadawane pytania Nabory wniosków Często zadawane pytania Nabory wniosków

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego

15.02.2016 Nabory ekspertów Nabory wniosków

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu

15.02.2016 Prawo i dokumenty Prawo i dokumenty

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.10

04.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.3

04.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 5.0

04.02.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Wykaz kandydatów na ekspertów

04.02.2016 Nabory ekspertów

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.1

04.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony