Dostępne 1910 wiadomości ze wszystkich kategorii

Termin rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego dla Działania 7.1

05.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

II etap naboru wniosków dla Działania 8.9

04.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

II etap naboru wniosków dla Działania 8.5

04.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

II etap naboru wniosków dla Działania 6.7

04.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla Działania 1.6.

01.07.2016 Nabory wniosków Nabory wniosków

Pozytywne zaopiniowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

30.06.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Podręcznik beneficjenta SL2014

29.06.2016 Prawo i dokumenty

Strony