Dostępne 1910 wiadomości ze wszystkich kategorii

Wykaz kandydatów na ekspertów

29.07.2016 Nabory ekspertów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 10.0

28.07.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Szczeciński Obszar Metropolitalny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Komunikat dotyczący naboru dla Działania 6.5

22.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Konkurs dotacji dla wydawców prasy lokalnej i portali internetowych

21.07.2016 Promocja Programu Regionalnego Promocja Programu Regionalnego

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.1

15.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony