Dostępne 1910 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 9.1

15.07.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Szczeciński Obszar Metropolitalny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

15.07.2016 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Wpływ realizacji RPO, POKL i PROW Województwa Zachodniopomorskiego na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie"

14.07.2016 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 7.1

12.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Program Regionalny - dobry kurs dla Pomorza Zachodniego!

12.07.2016 Promocja Programu Regionalnego Promocja Programu Regionalnego

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.6

08.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.4

08.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 9.0

06.07.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Harmonogram naborów wniosków

06.07.2016 Harmonogram naborów wniosków Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strony