Dostępne 1886 wiadomości ze wszystkich kategorii

Komunikat dotyczący naboru dla Działania 6.5

22.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Konkurs dotacji dla wydawców prasy lokalnej i portali internetowych

21.07.2016 Promocja Programu Regionalnego Promocja Programu Regionalnego

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.1

15.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 9.1

15.07.2016 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Szczeciński Obszar Metropolitalny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

15.07.2016 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego "Wpływ realizacji RPO, POKL i PROW Województwa Zachodniopomorskiego na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie"

14.07.2016 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013

Strony