Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

13 400 000.00
Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej w Policach
Nazwa beneficjenta:

GMINA POLICE

2 313 416.48
Rozbudowa mariny w Dziwnowie
Nazwa beneficjenta:

GMINA DZIWNÓW

935 400.00
Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim
Nazwa beneficjenta:

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

922 758.49
Modernizacja elektrowni wodnej w Borowie
Nazwa beneficjenta:

ENERGA WYTWARZANIE S.A.

2 765 664.19
Utworzenie szlaku kajakowego wokół Jez. Szczucze, jako uzupełnienie oferty turystyki aktywnej w mieście i gminie Golczewo
Nazwa beneficjenta:

GMINA GOLCZEWO

269 029.87
Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Będargowie
Nazwa beneficjenta:

GMINA PEŁCZYCE

181 558.95
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1 855 329.95
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Węgorzyno
Nazwa beneficjenta:

GMINA WĘGORZYNO

878 005.80
Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy MAHSTONE S.C. M.HAMERSKI D.SZYMKOWIAK na rynkach zagranicznych.
Nazwa beneficjenta:

MAHSTONE S.C. M.HAMERSKI D.SZYMKOWIAK

114 646.27

Strony