Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)
Nazwa beneficjenta:

KOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O.

834 014.78
Odtworzenie walorów historycznych murów obronnych w Barlinku
Nazwa beneficjenta:

GMINA BARLINEK

1 235 900.33
Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby MZK Sp. z o.o. w Koszalinie
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5 400 050.00
Rozbudowa mariny w Dziwnowie
Nazwa beneficjenta:

GMINA DZIWNÓW

935 400.00
Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

14 848 815.59
Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Stargardzie
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO STARGARD

2 000 000.00
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

13 400 000.00
Budowa kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie.
Nazwa beneficjenta:

MIASTO DARŁOWO

1 804 579.71
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna.
Nazwa beneficjenta:

GMINA KARLINO

1 197 040.49
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

27 134 125.00

Strony