Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Rozwój edukacji przedszkolnej w przedszkolu Nutka
Nazwa beneficjenta:

MAJA MARIA KONARSKA

666 865.00
Budowa hospicjum stacjonarnego w Kołobrzegu
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE "VICTORIA" DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

863 940.67
Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz
Nazwa beneficjenta:

GMINA BIESIEKIERZ

531 097.00
Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie
Nazwa beneficjenta:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE

424 242.73
Kwalifikacje kierowcy - pewna praca
Nazwa beneficjenta:

CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ALEKSANDER IGIELSKI

1 669 194.00
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowanej poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego – obszar V
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

1 023 294.00
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pyrzyce II”
Nazwa beneficjenta:

TERMALL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

807 204.63
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOŁOBRZESKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

1 486 760.00
Żłobek Bajeczka w Pyrzycach
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT-PROMOCJA-POSTĘP

619 860.18
Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy
Nazwa beneficjenta:

GMINA OSINA

150 771.30

Strony