Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
"Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie INTERGAS Sp. z o.o."
Nazwa beneficjenta:

INTERGAS SP. Z O.O.

175 555.66
Dajemy więcej - utworzenie żłobka Kogut w Świnoujściu
Nazwa beneficjenta:

FORT WIELGOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

560 101.00
Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji i konfekcji spożywczej cytrynowej kostki lodu z zawartością naturalnego soku.
Nazwa beneficjenta:

FABRYKA LODÓW JAN JANUSZEWSKI

988 206.30
„Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 687,5 kWp”
Nazwa beneficjenta:

BALTIC GROUP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 770 409.32
DWA ZAWODY - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

1 044 163.47
Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2018 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

8 618 531.00
Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna
Nazwa beneficjenta:

GMINA CHOJNA

422 967.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim III
Nazwa beneficjenta:

POWIAT STARGARDZKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W STARGARDZIE

2 904 181.00
Rozwój sektora usług w powiecie polickim i m. Szczecin
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, EDUKACJI I WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM "EDUCARE"

237 150.00
Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego II
Nazwa beneficjenta:

KONTRAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

585 926.96

Strony