Sukcesy projektów

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
13 400 000.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
36 329 895.00
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO SZCZECIN


Wartość ogółem:
36 329 895.00

Wydatki kwalifikowalne:
28 848 630.90

Dofinansowanie:
13 400 000.00

w tym UE:
13 400 000.00

Wkład własny:
22 929 895.00

% dofinansowania:
46.45
Tytuł projektu

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.2
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe

 

Opis w języku polskim:

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20

 

Projekt polegał na zakupie 20 sztuk (10 sztuk jednoczłonowych i 10 sztuk dwuczłonowych) niskoemisyjnego taboru autobusowego o wysokim standardzie, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej. Autobusy spełniają wymogi normy emisji zanieczyszczeń Euro VI. 

 

Description in English: