Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”.
Nazwa beneficjenta:

HENRYKOWSKIE STOWARZYSZENIE W SIEMCZYNIE

1 693 402.07
Wzmacnianie procesu indywidualizacji nauczania w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mostach
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO PROGRESSUS

279 731.25
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1 877 858.64
Aktywna integracja w powiecie gryfińskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI

878 940.00
Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej firmy Inter System S.C. związane z wejściem na nowe rynki
Nazwa beneficjenta:

INTER SYSTEM S.C. A.PAWŁOWSKI, M.SOROKA

147 924.52
„Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Złocieńcu”
Nazwa beneficjenta:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZŁOCIEŃCU

162 248.00
Opracowanie innowacyjnej technologii energetycznego wykorzystania mieszaniny osadów ściekowych i paliwa RDF umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów energetycznych oraz likwidację ich szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Nazwa beneficjenta:

NEWCO SP. Z O.O.

79 050.00
Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i językowe dla osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego.
Nazwa beneficjenta:

"INTERLOGOS" S.C.ANNA OLEJNICZAK JAROSŁAW OLEJNICZAK

728 442.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim-II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT SZCZECINECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINKU

1 757 862.34
Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

290 288.82

Strony