19 Maj

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.7

06.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Harmonogramu oceny w ramach Działania 7.7 (HPV)

06.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 na rzecz edukacji zawodowej w powiązaniu z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy”

05.05.2021 Monitoring i ewaluacja

Rozstrzygnięto drugą rundę naboru wniosków o udzielenie grantów w komponencie II w ramach projektu własnego UM WZ pn. „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab"

05.05.2021 COVID-19

Powiat Wałecki modernizuje drogi za unijne fundusze. Podpisano umowę wsparcia

04.05.2021 Wydarzenia Wydarzenia

Wieży widokowa w Cedyni odzyskała dawny blask. Eurofundusze pomogły w rewitalizacji zabytku

29.04.2021 Wydarzenia Wydarzenia

Zakończenie oceny KOP w ramach procedury odwoławczej dla III rundy konkursu w ramach Działania 1.1

29.04.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Diagnostyka z najwyższej półki. Nowoczesne pracownie TK i USG w SZGiChP w Koszalinie

26.04.2021 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny dla Działania 7.7

21.04.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony