Wersja 72.0 obowiązująca od 25.10.2023 do 27.11.2023

25 października 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 72.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w Indykatywnym Planie Finansowym w takich działaniach jak:

  • przesunięcie 395 761 euro z działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
  • przesunięcie 47 302 euro z działania 11.2 Wsparcie efektywność energetycznej w kontekście pandemii COVID 19 do działania 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno- zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie.