Przedsięwzięcie związane ze zmianami na Oddziale Kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie objęło remont i zakup specjalistycznego wyposażenia
Szpital Wojewódzki w Koszalinie nie przestaje inwestować. Ostatnie zmiany objęły Oddział Kardiologiczny. W poniedziałek, 9 października 2023 roku odbyła się konferencja prasowa poświęcona głównie przedsięwzięciu realizowanemu w Pracowni Hemodynamiki. W spotkaniu udział wziął zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj, dyrektor placówki Piotr Sołtysiński i jego zastępca Rajmund Rajewski, a także koordynator Oddziału Kardiologii Elżbieta Zinka oraz szef Rady Społecznej lecznicy Stanisław Gawłowski.
 
Prace modernizacyjne dotyczyły poprawy stanu technicznego i infrastruktury istniejących pomieszczeń w ramach działającego gabinetu diagnostyki i leczenia zaburzeń hemodynamicznych. Ponadto zakupiono kardioanagiograf.
 
Koszt inwestycji to 4,2 mln złotych. Przypomnijmy, Szpital uzyskał z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup nowego kardioangiografu i modernizację Pracowni Hemodynamiki. Wykorzystywany dotychczas w Pracowni Hemodynamiki sprzęt, który jest już mocno wyeksploatowany, będzie teraz wykorzystywany jako uzupełnienie nowego wyposażenia.
 
Piotr Sołtysiński, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, pogratulował kierującej Oddziałem Kardiologii dr n. med. Elżbiecie Zinka sfinalizowania tak ważnej inwestycji.
 
- To wielkie wydarzenie w naszym Szpitalu – podkreślił lek. med. Rajmund Rajewski, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. - Pani doktor zabiegała o zorganizowanie pracowni przez wiele lat, a trzy lata temu ówczesny Dyrektor Andrzej Kondaszewski rozpoczął działania w celu zorganizowania pieniędzy na tę inwestycję. To ponad 4 miliony złotych, które trafiły do nas z funduszy unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Należą się wielkie słowa podziękowania dla Pana Marszałka i dla byłego Pana Dyrektora Andrzeja Kondaszewskiego. Nowe urządzenie poprawi komfort pracy, ale da też bezpieczeństwo naszym pacjentom, którzy są u nas leczeni.
- Rzeczywiście wiele lat to trwało – przyznała dr n. med. Elżbieta Zinka, Koordynator Oddziału Kardiologii. - Zawsze brakowało pieniędzy. Wreszcie po wielu latach udało się. Poprzednia pracownia działała z aparatem pochodzącym z 2009 roku. Przez 13 lat to była jedyna Pracownia Hemodynamiczna na Pomorzu Środkowym, a to nie jest pracownia, gdzie się tylko diagnozuje, to pracownia, w której się leczy. Przeciętnie nasz Oddział ratuje 3 tysiące pacjentów rocznie. Te wszystkie lata to naście tysięcy uratowanych pacjentów. Najbliższe pracownie, w ostatnich latach, są też dostępne w Szczecinku, Drawsku Pomorskim i Słupsku. Możecie sobie państwo wyobrazić, co przechodził nasz zespół, gdy trzeba było ratować pacjentów, a aparat nie działał. Dziś, po 13 latach, zachowujemy też stary aparat. W oparciu o niego planujemy poszerzenie naszej działalności; aparat ten będzie wykorzystywany do wykonywania zabiegów na naczyniach obwodowych. Mam nadzieję, że to pomoże odtworzyć Oddział Chirurgii Naczyniowej. Dopełnieniem szczęścia byłoby otwarcie Oddziału Kardiochirurgii. Mamy tu zespół świetnych fachowców i mam nadzieję, że dalej będziemy dobrze prosperować i działać z korzyścią dla naszych pacjentów.
 
Projekt wpisuje się we wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Związany jest ze zwiększeniem dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie leczenia chorób układu krążenia w tym ostrych zespołów wieńcowych i utrzymania codziennego, całodobowego dyżuru kardioangiograficznego ratującego życie pacjentów.
 
Wicemarszałek Województwa Tomasz Sobieraj mówił o znaczeniu dofinansowania inwestycji ze środków pochodzących z funduszy unijnych i wsparcia ze strony Komisji Europejskiej.
 
- W 2020 roku pojawił się covid, który wywrócił nasze życie do góry nogami i utrudnił funkcjonowanie przede wszystkim szpitali, ale spowodował też, że Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć dla naszych budżetów dodatkowe środki. Jako województwo otrzymaliśmy dodatkowo 70 milionów ekstra dodatkowych pieniędzy. Nie trzeba było do nich dokładać, a mogliśmy je w stu procentach przeznaczyć m. in. na takie inwestycje, jak Pracownia Hemodynamiki. Z tej puli 17 milionów złotych trafiło do Koszalina - do tego Szpitala. I z tego ponad 4 mln zł właśnie na Pracownię Hemodynamiki, a około 13 milionów – na modernizację Oddziału Onkologii. To dowód na to, że nieprzerwanie inwestujemy w rozwój Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, aby był jak najlepiej wyposażony i dawał jak największe możliwości dla świetnych zespołów, które pracują w tym Szpitalu – mówił Tomasz Sobieraj, dziękując dr n. med. Elżbiecie Zinka za całokształt pracy i zaangażowanie zespołu koszalińskich kardiologów.
 
Do podziękowań przyłączył się również Senator Stanisław Gawłowski, który jest Przewodniczącym Rady Społecznej w szpitalu.
 
- Szpital w Koszalinie od lat jest tym, który znajduje uznanie u Marszałka Województwa, gdy dokonywane są podziały pieniędzy dla szpitali w regionie, tu zawsze te pieniądze trafiają. Samorząd województwa zawsze hojnie wspiera ten Szpital i to poważnymi kwotami. To pozwala, by Szpital Wojewódzki zmieniał się i rozwijał – mówił Stanisław Gawłowski, który także podkreślił znaczenie funduszy unijnych dla realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. - Ten remont był możliwy właśnie dzięki dodatkowym funduszom unijnym – dodał senator RP.
 
Zakończona inwestycja wiązała się z przeniesieniem Pracowni Elektrofizjologii wyżej - na drugie piętro Oddziału Kardiologii, gdzie trwa jeszcze remont i dostosowanie pomieszczeń. Zarząd Województwa przeznaczył około pół miliona złotych na roboty budowlane oraz dodatkowo 240 tys. zł na zakup nowego aparatu do ablacji. Drugą część dotacji na zakup aparatu - także 240 tys. zł - dołożyła Gmina Miasto Koszalin. Łączny koszt prac oraz wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii to blisko 1 mln zł. Pracownia ma być oddana do użytku na początku listopada.
 
Choroby układu krążenia są wymieniane wśród najczęściej występujących przyczyn umieralności Polaków. W 2018 r. w województwie zachodniopomorskim odnotowano ogółem 18 557 zgonów, z czego z powodu chorób układu krążenia zmarło 8 005 osób (43,1%). Wśród osób powyżej 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53% wszystkich zgonów.
 
W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od ok. 20 lat działa jeden z najlepszych w województwie Oddziałów Kardiologii. Średniorocznie na Kardiologii leczonych jest ok. 3700 pacjentów, a przy wykorzystaniu kardioangiografu wykonywane są następujące zabiegi: koronarografia – 1700, angioplastyka wieńcowa – 1000, w tym w ostrych zawałach serca ok. 860, ablacje – 250, wszczepianie rozruszników serca (różne rodzaje: VVI, DDD, CRT-P, ICD, CRT-D) – 440.
 
Liczba pacjentów leczonych od stycznia do końca sierpnia tego roku na Oddziale Kardiologii to prawie 2300 osób. Dodatkowo, w warunkach ambulatoryjnych, przyjęto nieco ponad 3300 osób, w tym niemal 1600 pacjentów w Poradni Zaburzeń Rytmu Serca oraz ponad 1700 pacjentów w Pracowni Kontroli Rozruszników Serca. W tym czasie - od stycznia do końca sierpnia - zrealizowano już bardzo dużo, bo aż 975 koronarografii (to niemal tyle, co dotąd średnio w całym roku) oraz 530 zabiegów angioplastyki wieńcowej i w ostrych zawałach – 388.
 
Do kwietnia wykonano 90 ablacji (po tym terminie konieczne było wstrzymanie zabiegów ze względu na awarię sprzętu; obecnie Szpital zyskał już nowe urządzenie, które trafi do Pracowni Elektrofizjologii; ta zostanie uruchomiona w listopadzie). Ponadto do końca sierpnia zastosowano u pacjentów ponad 300 urządzeń wszczepialnych, w tym 228 stymulatorów.
 
Inwestycja na Oddziale Kardiologii to nie jedyne przedsięwzięcie realizowane aktualnie na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie dzięki wsparciu Marszałka i Zarządu Województwa. Szpital realizuje również wartą blisko 13 mln zł modernizację i wyposażenie Oddziału Onkologii oraz Chemioterapii. Finansowanie przedsięwzięcia w pełni gwarantuje Urząd Marszałkowski, który przeznaczył na ten cel unijne fundusze ze specjalnej puli REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całość ma być gotowa do końca bieżącego roku.