28 Maj

Usługi społeczne zmieniają gminę Sławno

17.05.2021 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.7

17.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
26 Maj

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 (HPV)

17.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków
25 Maj

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie w dniu 4 czerwca 2021 r. będą zamknięte.

14.05.2021 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 55.0

13.05.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Podsumowano program monitorowania i prewencji epidemii koronawirusa

10.05.2021 Wydarzenia Wydarzenia

Zachodniopomorskie uczelnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę B+R z pomocą środków regionalnych

07.05.2021 Nabory przedsięwzięć

Strony