Aktualizacja Regulaminu naboru w ramach Działania 4.9 tryb pozakonkursowy

17.10.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 71.0

12.10.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ważne inwestycje w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Zmiany na Oddziale Kardiologicznym

09.10.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021- 2027

05.10.2023
11 paź

Pomoc w gorącej godzinie kryzysu. Kolejne „pogotowie emocjonalne” z ofertą dla mieszkańców

03.10.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Skonsolidowana siedziba Urzędu Marszałkowskiego z prestiżową nagrodą!

29.09.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Regulamin Komisji Oceny Projektów FEPZ 2021-2027 - WWRPO

28.09.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Pomogły FE: Sortownia odpadów komunalnych w Korzyścienku zmodernizowana

28.09.2023 Wydarzenia Wydarzenia

2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

27.09.2023

Strony