2.16 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

27.10.2023

2.12 Adaptacja do zmian klimatu

27.10.2023

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 72.0

27.10.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Szczecinie w dniu 23.10.2023 r. będzie czynny do godz. 15:30.

23.10.2023 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Nowoczesne technologie na Pomorzu Zachodnim. Inspiracje, porady, dobre praktyki

19.10.2023 Wydarzenia Wydarzenia
26 paź

Aktualizacja Regulaminu naboru w ramach Działania 4.9 tryb pozakonkursowy

17.10.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 71.0

12.10.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ważne inwestycje w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Zmiany na Oddziale Kardiologicznym

09.10.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Pomoc w gorącej godzinie kryzysu. Kolejne „pogotowie emocjonalne” z ofertą dla mieszkańców

03.10.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Strony