Aktualizacja wezwania w ramach Działania 7.7, typ 2a

16.02.2023 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu
24 lut

Nowe pociągi dla Pomorza Zachodniego

15.02.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Nabór uzupełniający dla NGO do Komitetu Monitorującego FEPZ w obszarze działań na rzecz energetyki – informacja o braku zgłoszeń

14.02.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
RPO 11.3
Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie
RPO 11.3

Mamy decyzję wykonawczą

10.02.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Mamy decyzję wykonawczą

10.02.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia FEPZ Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia FEPZ

Regionalne Centrum Kryzysowe w Sławnie w nowej siedzibie

09.02.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach IV tury- ocena strategiczna dla Działania 6.8

08.02.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony