Lista projektów

Tytuł projektusortuj malejącoDofinansowanie
Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1 443 592.00
Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA "MILON"

385 036.25
Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-EDUKACJA-NAUKA W SZCZECINIE

634 625.00
Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna
Nazwa beneficjenta:

GMINA CHOJNA

422 967.00
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „przy Redze” poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej – Gmina Gryfice
Nazwa beneficjenta:

GMINA GRYFICE

2 359 727.66
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Strefy Przemysłowej w Dębnie w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez dozbrojenie terenów
Nazwa beneficjenta:

GMINA DĘBNO

2 213 431.25
Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku
Nazwa beneficjenta:

GMINA BARLINEK

1 699 835.20
Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”.
Nazwa beneficjenta:

HENRYKOWSKIE STOWARZYSZENIE W SIEMCZYNIE

1 693 402.07
Zwiększenie konkurencyjności PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO MONIKA CELADYN-CARMO poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do rozpoczęcia świadczenia nowej usługi treningu zdrowotnego indoor and outdoor
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONIKA CELADYN-CARMO

379 912.50
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna
Nazwa beneficjenta:

GMINA CHOJNA

1 668 785.28

Strony