Nazwa beneficjenta

HENRYKOWSKIE STOWARZYSZENIE W SIEMCZYNIE


Wartość ogółem:
1 992 237.74

Wydatki kwalifikowalne:
1 992 237.74

Dofinansowanie:
1 693 402.07

w tym UE:
1 693 402.07

Wkład własny:
298 835.67

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”.

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.1
Dziedzictwo kulturowe