Nazwa beneficjenta

GMINA DĘBNO


Wartość ogółem:
4 854 810.00

Wydatki kwalifikowalne:
2 776 506.77

Dofinansowanie:
2 213 431.25

w tym UE:
2 213 431.25

Wkład własny:
2 641 378.75

% dofinansowania:
79.72
Tytuł projektu

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Strefy Przemysłowej w Dębnie w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez dozbrojenie terenów

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.13
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych