Nazwa beneficjenta

GMINA BARLINEK


Wartość ogółem:
2 270 717.29

Wydatki kwalifikowalne:
1 999 806.17

Dofinansowanie:
1 699 835.20

w tym UE:
1 699 835.20

Wkład własny:
570 882.09

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.13
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych