Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj rosnąco
Budowa farmy fotowoltaicznej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej ze źródła odnawialnego w Pargowie
Nazwa beneficjenta:

SGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3 075 916.29
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin IV
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE

3 019 768.00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI

3 000 000.00
Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania
Nazwa beneficjenta:

POWIAT STARGARDZKI

3 000 000.00
Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI

2 999 892.00
Renowacja, konserwacja i poprawa dostępności do XIV w. gotyckiego Kościoła Parafialnego pw. NNMP w Białogardzie.
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

2 998 040.78
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT STARGARDZKI-POWIATOWY URZĄD PRACY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

2 942 710.00
Konserwacja i dostosowanie do ruchu turystycznego kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KOSZALINIE.

2 904 847.38
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim III
Nazwa beneficjenta:

POWIAT STARGARDZKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W STARGARDZIE

2 904 181.00
Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ

2 864 745.85

Strony