Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

Wersja obowiązująca od 01.11.2023 do 01.12.2023 

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie nadzwyczajnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

Pozostałe dokumenty