Wersja obowiązująca od 01.06.2022 do 30.06.2022

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie nadzwyczajnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.