Wersja obowiązująca od 01.12.2021 do 31.12.2021

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie nadzwyczajnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.