Wersja obowiązująca od 01.05.2022 do 31.05.2022

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie nadzwyczajnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.