Wersja 66.0 obowiązująca od 27.09.2022 do 01.11.2022

27 września 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1494/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 66.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcie 887 000 euro z  działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł do działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu;
  • zmiany związane z przyznaniem województwu środków z drugiej transzy inicjatywy REACT- EU:

- dodanie działania 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno- zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie w osi XI Wsparcie sektora zdrowia środowiska w kontekście pandemii COVID 19;

- zwiększenie alokacji w działaniu 12.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WZ 2014-2020;

  • zmianę w zapisach dotyczących limitów i ograniczeń w realizacji projektów w następujących działaniach:

- 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,

- 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,

- 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,

- 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych.