Wersja 68.0 obowiązująca od 21.11.2022 do 25.01.2023

21 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  nr 1779/22 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 68.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

przesunięcie 370 589 euro do działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z czego:

  • 173 449 euro z działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • 197 140 euro z działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;

przesunięcie 28 560 euro do działania 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) z działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych.