Wersja 55.0 obowiązująca od 12.05.2021 do 20.06.2021

12 maja 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 613/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 55.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. Modyfikacje finansowe części II SOOP dotyczącej EFS zgodnie z Indykatywnym Planem Finansowym.
  2. Zmianę załącznika nr 4 do SOOP - Ramowe Plany Realizacji Działań EFS.
  3. IPF – przesunięcia z OSI VI (działania 6.1, 6.4, 6.6, 6.7) do OSI VII ( działanie 7.7), z osi VIII (8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10) do OSI VII (do działania 7.7) oraz w OSI II (z działań 2.5, 2.6, 2.7 do działania 2.15).
  4. Zmianę załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą