Wersja 53.0 obowiązująca od 17.02.2021 do 09.03.2021

17 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 156/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 53.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów:

  1. Zmiany w zakresie EFS w działaniu 7.7.

  2. Zmiana Indykatywnego Planu Finansowego dotycząca przesunięcia środków z 1.2 do 1.1

  3. Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą.