Wersja 52.0 obowiązująca od 22.01.2021 do 16.02.2021

22 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 60/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 52.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów:

  • Zmiany w działaniu 1.9
  • Zmiany w działaniu 7.7
  • Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą.