Wersja 39.0 obowiązująca od 30.07.2019 do 16.09.2019

30 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1329/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 39.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

 1. zwiększenie alokacji w działaniu 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu o 12 942 602 euro,
 2. zmniejszenie alokacji w działaniu 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych o 3 497 000 euro,
 3. zwiększenie alokacji w działaniu 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej o 1 609 147 euro,
 4. zmniejszenie alokacji w działaniu 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych o 3 677 770 euro,
 5. zmniejszenie alokacji w działaniu 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi o 19 858 euro,
 6. zmniejszenie alokacji w działaniu 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł o 3 497 300 euro,
 7. zmniejszenie alokacji w działaniu 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii o 2 974 euro,
 8. zmniejszenie alokacji w działaniu 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii o 7 878 100 euro,
 9. zwiększenie alokacji w działaniu 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa o 4 021 183 euro,
 10. aktualizację Indykatywnego Planu Finansowego,
 11. aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą,
 12. korekty edycyjne.